מערכת העצבים - המוח כמערכת הבקרה המרכזית

נכון יותר להתייחס למערכת העצבים כ"מערכות העצבים", כי היא כוללת את "מערכת העצבים המרכזית" ואת "מערכת העצבים ההיקפית", אשר תפקידן לשלוט ולפקח על מכלול פעולות הגוף השונות ולתאם ביניהן. המערכת מעבירה מידע מאיברי הגוף על תחושותיהם אל האיברים האחרים ואל המוח ומקבלת מהמוח ומעבירה אליהם הוראות הפעלה.

היחידה הקטנה ביותר ב"מערכת העצבים" היא "תא העצב" או ה"גנגליון" שהוא קבוצת תאים ("נוירונים") מרוכזת שגודלה בדרך-כלל מאיות מילימטר. כל גנגליון כזה מצויד בסיבי-שלוחות המחברים אותו לאחרים ומעבירים מידע אל תא העצב וממנו.

תא העצב שונה מן התאים האחרים של הגוף בתכונות רבות. הבולטת בהן היא חוסר יכולתו להתרבות. כאשר נהרס תא עצב, לא צומח אחר במקומו. סגולותיו העיקריות הן היענותו לגירויים חיצוניים וכושרו לחולל דחפים ולהעבירם.

כל עצב בנוי מתא (שבמרכזו גרעין) ומסיב בעל אורך משתנה. בקצות התא והסיב מצויים סיבים קצרים "דנדריטים", באמצעותם מועבר מידע עצבי אל התא וממנו.

מערכת העצבים המרכזית מורכבת משני חלקים:

 • המוח: מרכז השליטה והבקרה לכל הפעילות העצבית של הגוף, כולל הפעלה רצונית של האיברים ותחושות של גירויים שונים.
 • חוט השדרה: מרקם המצוי בתוך עמוד השדרה ומהווה המשך ישיר של המוח, ממנו יוצאים עצבים ("ספינאליים") אל כל האיברים.

קצות העצבים המפוזרים על הגוף כולו, מעבירים גירויים תחושתיים. על כל סוג של גירוי מגיב קצה עצב מהסוג המיוחד לו. יש המגיבים על לחץ, אחרים על חום וקור, אחרים על מגע קל.

על כאבים מופקדים קצות עצב חופשיים נטולי גוף קולט בקצה. תחושות הכאב מהוות אזהרה לגוף מפני סכנה. למשל: כאשר נכווה אדם באצבעו מופעל רפלקס מיידי והיד נסוגה עוד בטרם חדר הכאב אל התודעה.

המוח, המצוי בחלק העליון של גוף האדם (בראש הגולגולת), הוא רקמה הממלאת תפקיד מהותי בניהול מערכת העצבים ובפיקוח עליה, הן בהתנהגות המודעת והן בתהליכים הבלתי-מודעים.

מערכת העצבים המפותחת והמסועפת משמשת למוח רשת-תקשורת וכך, המוח הנו החלק המרכזי של מערכת העצבים. הדחפים הנקלטים על ידי העצבים מועברים אליו ובעזרתם הוא מווסת את כל פעולות האיברים השונים ומנהל את פעולותיהם.

המוח מורכב מבערך 15 מיליארד תאי-עצב המסודרים בשכבות ומדורים בהתאם לתפקידם. יתרונו המהותי של האדם על פני יתר היצורים הוא במרכזיותו של המוח ובתחכום שאליו הגיעה התפתחותו. בגוף האדם יש יותר מ-63 ק"מ של עצבים.

קצות העצב מגיבים לגירויים שאותם הם מעבירים לגופי העצב על מנת שיוליכו אותם למרכזים העצביים הגבוהים. לדוגמא: קצות העצבים של חוש המישוש רגישים לגירויים שמקורם בפני השטח של הגוף ובאיברים פנימיים, ואילו קצוות תאי העצב של חוש הטעם מצויים בפקעיות אשר בלשון והם מגיבים לגירויי טעם.

מתחתית גזע-המוח יוצאים תריסר זוגות עצבים הקרויים "עצבי הראש":

 • עצב הריח - המוליך גירויים מחלק האף הרגיש לריחות
 • עצב הראייה
 • עצב מניע עיניים
 • עצב הסליל
 • העצב המשולש - העצב התחושתי העיקרי של הפנים המכיל שלוש הסתעפויות ומכאן שמו
 • עצב המרחק, שגם הוא קשור לתנועות עיניים
 • עצב הפנים - מפקח על תנועות הפרצוף
 • עצב השמיעה - מעביר גירויי שמיעה ושיווי משקל אל המערכת המרכזית
 • עצב הלשון והלוע - עצב הטעם החשוב ביותר
 • העצב התועה - מעביר דחפים אל הריאות, הלב ואיברי חלל הבטן
 • העצב הנלווה - מעצב שרירים מסוימים בצוואר
 • עצב תת-לשוני - מפקח על פעולות הלשון

מערכת העצבים האוטונומית היא חלק ממערכת הפועלת ללא תלות בהשפעה הישירה של רצון האדם. היא מווסתת את תפקודי האיברים הפנימיים ומתאמת את תגובות הגוף למצבים השונים. מכאן מעורבותה באספקה אוטומטית אל האיברים הפנימיים, הבלוטות וכלי הדם.

מערכת זו נחלקת לשתי תת-מערכות, הסימפטית והפאראסימפטית. מערכות אלו מנוגדות בתפקודיהן: האחת מגבירה את קצב פעולות הלב והשנייה מחלישה אותו. בשעת סכנה מעודדים העצבים הסימפטיים את פעילות הלב ועל ידי כך מגבירים את זרימת הדם ומאפשרים לגוף לעמוד במאמץ-יתר.

באותו זמן נבלמת הפרשת מיצי הקיבה והדם העסוק באופן רגיל בהליכי העיכול מופנה אל שרירי הגוף. סימנים אחרים לפעילות המערכת הסימפטית הם התרחבות האישונים וסימור השיער. תאי מערכת זו מקובצים לאורך דופנו האחורי של חלל הבטן וקשורים לחוט השדרה באזור זה.

אפשר לסכם קטע זה באמירה כי המוח הוא מערכת-בקרה מרכזית, הקולטת מידע ומפעילה את הגוף. חלק מהמידע והתחושות מגיע להכרתנו וידיעתנו, אך חלק ממנגנון הוויסות הוא אוטומטי ואין לנו ידיעה או תחושה לגבי פעולתו.

לכל אחד ממאה מיליארד תאי העצב אשר במוח יכולים להיות עד עשרת-אלפים סינפסות עם תאי עצב שכנים. כאשר מעוצב זיכרון במוח, חלק קטן מתאים אלה עובר שינויים פיזיים וכימיים, עיקר השינוי הוא בפני התא ובקשרים הנוספים הנוצרים בינו לבין תאים שכנים.
מאמרים אחרונים

קישורים

תיבת יצירת קשר
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:מפת האתר